Förändring av Alzinovas styrelsesammansättning

Alzinova genomför från och med idag en förändring i styrelsens sammansättning

Prof. Jan Holmgren kommer av personliga skäl lämna Alzinovas styrelse. Han kommer fortsatt finnas tillgänglig för rådgivning till bolaget.

Jan har varit styrelsemedlem för Alzinova sedan 2015.

VD Per Wester kommenterar:

” Jan Holmgren har varit en mycket värdefull tillgång som styrelsemedlem under de år han har tjänat bolaget. Han besitter osedvanligt goda kunskaper även utanför hans primära kompetensområde, immunologi. Jan har utvecklat läkemedel som nått hela vägen fram till registrering och lansering på marknader. Jag vill innerligt tacka Jan för alla hans goda råd och bidrag för Alzinovas utveckling. Samtidigt känns det mycket bra att han fortsatt kommer att finnas tillgänglig för bolaget med rådgivning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2019 kl. 09:55.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar