Förändring av Alzinovas styrelsesammansättning

Report this content

Alzinova genomför idag en förändring i styrelsens sammansättning

Björn Löwenadler kommer av personliga skäl lämna Alzinovas styrelse. Han kommer fortsatt finnas tillgänglig för rådgivning till bolaget.

Björn har varit styrelsemedlem för Alzinova sedan 2015. En nyrekrytering av styrelsemedlemmar pågår.

”Styrelsen tackar Björn Löwenadler för hans insatser och engagemang för Alzinova sedan hans inträde i styrelsen 2015. Han har en mycket bred kompetens inom bland annat preklinisk och tidig klinisk forskning och affärsutveckling. Vi är mycket glada över att han fortsatt kommer att finnas tillgänglig för bolaget med rådgivning.” kommenterar styrelseordförande Björn Larsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 708 46 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 10.30

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar