• news.cision.com/
  • Alzinova/
  • Första patienten rekryterad till Alzinovas kliniska fas 1b-studien med det oligomerspecifika vaccinet, ALZ-101, i patienter med Alzheimers sjukdom

Första patienten rekryterad till Alzinovas kliniska fas 1b-studien med det oligomerspecifika vaccinet, ALZ-101, i patienter med Alzheimers sjukdom

Report this content

Alzinova AB (publ) (FN STO: ALZ), ett svenskt biofarmabolag specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom genom att specifikt rikta in sig mot neurotoxiska amyloid-beta oligomerer, meddelade idag att den första patienten har rekryterats till sin kliniska fas 1b-studie med ALZ-101 i Finland.

- Det är mycket tillfredsställande att studien med ALZ-101 nu har gått in i klinisk utvecklingsfas i ett område med ett så stort medicinskt behov. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla denna potentiella sjukdomsmodifierande behandling, med det långsiktiga målet att behandla, samt även förhindra både uppkomsten och utvecklingen av denna förödande sjukdom, säger Kristina Torfgård, VD för Alzinova AB.

Mer om studien
Den kliniska fas 1b-studien med ALZ-101 på patienter med tidig Alzheimers sjukdom är en placebokontrollerad, randomiserad, dubbelblind FIH-studie (First In Human). Den kommer att utvärdera vaccinkandidatens tolerabilitet och säkerhet.

Den kommer också att studera det immunologiska svaret efter upprepad dosering, samt ett antal biomarkörer associerade med Alzheimers sjukdom. Totalt kommer 26 patienter att ingå i studien. Studiedeltagarna kommer att få fyra doser av antingen ALZ-101 eller placebo. Studien undersöker två olika dosstyrkor av ALZ-101 under en behandlingsperiod på 20 veckor. Topline-data för studien förväntas under andra halvåret 2023.

Studien genomförs i Finland av Alzinovas samarbetspartner, Clinical Research Services Turku (CRST), som har stor erfarenhet av alzheimerstudier. Arbetet med biomarkörerna ingår i ett forskningssamarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 15:00.

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-β-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-β-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Prenumerera

Dokument & länkar