• news.cision.com/
  • Alzinova/
  • Fullständiga förslag inför Alzinovas extra bolagsstämma senare idag den 27 februari 2020

Fullständiga förslag inför Alzinovas extra bolagsstämma senare idag den 27 februari 2020

Report this content

Den 13 februari 2020 utfärdade Alzinova AB (”Alzinova”) kallelse till extra bolagsstämma senare idag, den 27 februari 2020. Bolaget kan nu meddela slutliga förslag avseende antalet styrelseledamöter i bolaget samt tillsättande av ny styrelseledamot.

Förslagen innebär att styrelsen ska bestå av fem ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att genom nyval utse Pernilla Sandwall till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Pernilla har 30 års erfarenhet från läkemedels- och biotechindustrin. Hon har arbetat med klinisk forskningsverksamhet bland annat som projektledare och chef samt med strategiskt arbete inom klinisk forskning vid Merck & Co. Inc. (MSD). Pernilla är sedan 2012 Chief Operating Officer vid InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) och är för närvarade styrelseledamot i branschföreningen IML (Innovativa Mindre Life Science Bolag). Pernilla är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

De befintliga styrelseledamöterna Björn Larsson, Clas Malmeström, Carol Routledge och Anders Waas konstateras kvarstå i styrelsen med Björn Larsson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar