Kommuniké från årsstämman den 18 maj

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Ny bolagsordning fastställdes med förändringen att styrelsen består av 1-8 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Omval skedde av styrelseledamöterna Björn Larsson, Björn Löwenadler, Torleif Härd, Jan Holmgren, och Clas Malmeström. Nyval av Klementina Österberg som ordinarie styrelseledamot. Anders Sandberg omvaldes som suppleant. Nyval av Andreas Blom som suppleant.

Till revisor omvaldes EY representerat av auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck.

Styrelsearvoden fastställdes till en totalkostnad för företaget om ett inkomstbasbelopp för ordförande och ett halvt inkomstbasbelopp till ordinarie styrelsemedlemmar.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslutades dels att tidsperioden för teckningsoptionsprogrammet TO 2015/18 utökas från 3 år till 3,25 år och gäller till 1 februari 2019, istället för 9 november 2018, dels att teckning av aktier baserat på option kan ske mellan 2 februari 2018 och 1 februari 2019, istället för mellan 22 oktober 2018 och 9 november 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar