Kommuniké från extra bolagsstämma i Alzinova AB den 26 mars 2019

Idag, den 26 mars 2019, hölls en extra bolagsstämma i Alzinova AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om ändring i bolagsordningen

Stämman beslutade att godkänna ändring i bolagsordningen. Beslut om godkännande av ny lydelse i Bolagsordningen (punkt 6) avseende § 4 Aktiekapital till lägst 558 875 kr och högst 2 235 500 kr och § 5 Aktieantal där antalet aktier ändras till lägst 2 125 000 aktier och högst 8 500 000.

För ytterligare information:

Alzinova AB

Per Wester, VD

Tel: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar