Kristina Torfgård ny VD i Alzinova

Report this content

Alzinova har till ny verkställande direktör rekryterat Kristina Torfgård, med gedigen läkemedelsbakgrund, som ett viktigt steg i den nya spännande utvecklingsfas som bolaget nu går in i. Avgående VD Per Wester kommer under en övergångsperiod att kvarstå i bolaget, för att säkerställa en optimal överlämning till ny VD och därmed en kontinuitet i bolagets ledarskap. Kristina tillträder sin tjänst den 16 december 2019.

Kristina Torfgård har mer än 25 års erfarenhet från ledande roller i läkemedels- och biotechindustrin. Hon har tidigare bland annat arbetat på AstraZeneca med forskning och utveckling, och även kommersialisering av forskningsresultat. Kristina kommer närmast från amerikanska biotechföretaget Albireo Pharma Inc. Kristina Torfgård har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Linköpings universitet.

”Alzinova står inför att gå in i klinisk fas. Ett centralt och naturligt steg är därför att nu ytterligare stärka bolagets ledarskap med kompetens och erfarenhet från läkemedelsutveckling i såväl regulatorisk, preklinisk som klinisk fas. Vi är därför mycket glada över att ha lyckats knyta Kristina till oss, hon har just de egenskaper och den erfarenhet som behövs för att leda bolaget i den fortsatta verksamheten genom klinisk utveckling fram emot kommersialisering av bolagets första produkt.   Samtidigt har Per Wester, som anställdes som VD inför noteringen på Spotlight 2015, haft en avgörande roll i att etablera Alzinova och driva företaget genom kritiska faser såväl utvecklingsmässigt som finansiellt och organisatoriskt, inkluderande listbytet till Nasdaq First North Growth Market tidigare i år. Jag vill på styrelsens vägnar rikta ett stort tack till Per för hans insatser för företaget och samtidigt hälsa Kristina välkommen. Per kvarstår under en övergångsperiod, i en roll som rådgivare, i bolaget för att säkerställa en smidig överlämning till Kristina som ny VD”, säger styrelseordförande Björn Larsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Larsson, styrelseordförande

Telefon: 0766-201725

E-post: bjorn.larsson@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

Telefon: 0768-532822

E-post: ca@corpura.se

Webbplats: www.corpura.se

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 16.00

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar