• news.cision.com/
  • Alzinova/
  • Läkemedelssubstansen för vaccinet ALZ-101 är nu tillverkad och uppfyller kraven för den kommande kliniska fas-1b-studien

Läkemedelssubstansen för vaccinet ALZ-101 är nu tillverkad och uppfyller kraven för den kommande kliniska fas-1b-studien

Report this content

Alzinova AB har säkerställt material för den kliniska fas-1b-studien genom tillverkningen av läkemedelssubstansen för det oligomer-specifika vaccinet ALZ-101. Materialet är av hög renhet och uppfyller kvalitetskraven för klinisk prövning. Den kliniska studien på patienter med Alzheimers sjukdom med ALZ-101 beräknas enligt plan att starta under andra kvartalet 2021. 

”Vi är mycket nöjda över att läkemedelssubstansen för den kommande kliniska fas-1b-studien med ALZ-101 nu har tillverkats. Detta är för oss en viktig milstolpe vilket visar att läkemedelssubstansen till vaccinet ALZ-101 kan tillverkas med god kvalitet för klinisk prövning. Med detta viktiga besked kan vi se fram emot att fortsätta arbeta för att starta den första kliniska studien med det terapeutiska vaccinet på patienter med Alzheimers sjukdom under andra kvartalet 2021.” - kommenterar Kristina Torfgård, VD. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 januari 2021 kl. 08:00 CET.

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-β-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom som befinner sig i sen preklinisk fas. Alzinovas patenterade AβCC-peptid™ teknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-β-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Prenumerera

Dokument & länkar