Ledning och styrelse har utnyttjat optioner i Alzinova

Report this content

Alzinovas VD och styrelsemedlemmar erbjöds förvärv av teckningsoptioner under 2015, som en del i ett incitamentsprogram. Samtliga har nu valt att utnyttja sina teckningsoptioner. Totalt utnyttjades 103 593 teckningsoptioner som konverterades till lika många aktier.

Med anledning av att Bolagsordningen behövde uppdateras har registreringen dragit ut på tiden. Nu finns aktierna registrerade hos Bolagsverket. I samband med detta har bolaget tillförts ca 1,5 miljoner kronor.

Genom utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med 27 244,959 SEK till 2 007 588,145 SEK och antalet aktier i bolaget ökar med 103 593 till 7 633 415.

VD Per Wester kommenterar:

” Det känns verkligen glädjande att vi erbjöds deltaga i detta incitamentsprogram. Det är också glädjande att samtliga personer valde att teckna sig i emissionen. Pengarna kommer användas till att genomföra våra planerade aktiviteter kring vaccinet, ALZ-101.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar