Marknadsmeddelande 5/19 – Sista dag för handel med BTA i Alzinova AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, ALZ BTA, är den
7 januari, 2019.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ALZ BTA
ISIN-kod: SE0011870344
Orderboks-ID: 4PFC
CFI: ESNUFR
FISN: ALZINOVA/SH
Sista handelsdag: 7 januari, 2019

Stockholm den 4 januari, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.