Marknadsmeddelande 51/19 – Alzinova AB byter lista och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 8 mars 2019

Alzinova AB byter lista till Nasdaq First North och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 8 mars, 2019, se pressmeddelande från bolaget för mer information.  

Information om aktien:

Kortnamn: ALZ
ISIN-kod: SE0007413455
Orderbok-ID: 413E
CFI: ESVUFR
FISN: ALZINOVA/SH
Organisations nr: 556861-8168
LEI: 549300K3IMVT20EK2S13

Sista handelsdag på Spotlight: 8 mars 2019

Stockholm den 6 mars 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.