Rättelse av pressmeddelande avseende Alzinovas delårsrapport 3 2019

Report this content

Rättelsen avser Balansräkning. I samband med att bolaget publicerade delårsrapport 3 2019 publicerades halvårsrapportens balansräkning, vilket nu har åtgärdats. Denna information finns på sida 8 och den uppdaterade delårsrapporten finns nu på Alzinovas hemsida.

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport 3 2019

Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 345 629 SEK

(-2 057 351 SEK).

  • Resultatet per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,38 SEK)
  • Soliditeten uppgick till 96,3 % (87,3 %).

Tre månader (2019-07-01 – 2019-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -608 012 SEK

(-460 468 SEK).

  • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,08 SEK)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 633 415 aktier per 2019-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar