Uppdaterad tidsplan för klinisk studie, fas 1B

Report this content

Alzinova meddelar att planerna för den första kliniska studien på patienter med Alzheimers sjukdom med vaccinet, ALZ-101, uppdateras.

Tidsplanen estimeras nu enligt följande. Leverans av läkemedelssubstans till studien från tillverkaren har uppdaterats och är beräknad att ske under fjärde kvartalet 2019. Första patientens första dos planeras till andra kvartalet 2020, en försening på omkring sex månader. Trots detta beräknas slutförandet av den kliniska studien ske med endast en mindre försening på ca 3 månader i förhållande till tidigare plan. Orsaken är att rekryteringen till studien beräknas att gå snabbare beroende på avsevärt förbättrad tillgänglighet på patienter från andra studier som avslutats i förtid.

Det kapital som idag finns tillgängligt i bolaget beräknas att vara tillräckligt för att genomföra den kliniska studien med den uppdaterade tidplanen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar