Microsoft satsar på resebokningsverktyg från Amadeus

I november 2011 började Microsoft i Ryssland använda resebokningsverktyget Amadeus e-Travel Management. Fem månader senare använder 53 procent av medarbetarna verktyget för att själva boka sina resor. Nu är Microsofts ambition att nå samma framgångar med verktyget i Ryssland som man har gjort i Tyskland och Frankrike.

Stockholm, 12 juli 2012: Microsoft har sedan förra hösten använt det webbaserade bokningsverktyget Amadeus e-Travel Management i Ryssland. Verktyget är en heltäckande lösning som låter medarbetare själva hantera sina resor genom en enda accesspunkt. Lösningen, som omfattar flera GDS:er och används av fler än 5 200 företag på 59 marknader, hjälper företag att minska kostnader och få kontroll över alla aspekter av resandet.

Microsoft har framgångsrikt infört Amadeus e-Travel Management på 15 marknader i Europa, Mellanöstern och Afrika. Idag används verktyget i stor utsträckning på Microsofts kontor i västra och norra Europa. Mest utbrett är verktyget i Tyskland där 85 procent av Microsofts medarbetare använde det under det finansiella året 2011. Det kan jämföras med en användargrad på 62 procent det finansiella året 2008. I Frankrike har andelen vuxit från noll till 82 procent under samma period.

Målet hos Microsoft i Ryssland är nu att utöka användandet av verktyget bland sina 1400 användare.

– Tack vare vårt framgångsrika samarbete i EMEA, med en användargrad av verktyget på över 80 procent i Tyskland och Frankrike, är det ett naturligt steg att utöka samarbetet till den ryska marknaden. Vår samlade branschkunskap gjorde det möjligt för Amadeus att där det behövdes anpassa verktygets funktionalitet samtidigt som de levererar en övergripande konsekvent tjänst, säger Olive Kavanagh, Travel Category Manager på Microsoft.

Kontaktinformation
Jesper Söderström
VD, Amadeus Scandinavia
Tel: +46 8 458 05 00
E-mail: jesper.soderstrom@sca.amadeus.com

Om Amadeus
Amadeus är en ledande leverantör av avancerade transaktionsbaserade tekniklösningar för den globala rese- och turistbranschen.

Kundgrupper inkluderar operatörer (flygbolag, hotell, tåg, rederier osv.), återförsäljare (resebyråer och webbsidor) och köpare (företag och privatpersoner).

Amadeus bygger på en transaktionsbaserad affärsmodell som genererade mer än 947 miljoner transaktioner år 2011.

Amadeus har kontor i Madrid (huvudkontor), Nice (utveckling) och Erding (dataprocesscenter), samt regionala kontor i Miami, Buenos Aires, Bangkok och Dubai. Amadeus kunder återfinns i 195 länder och servas genom 73 lokala Amadeuskontor.

Amadeus är listade på aktiebörserna i Madrid, Barcelona, Bilbao och Valencia och handlas under förkortningen ”AMS.MC”. Under 2011 rapporterade företaget en omsättning på 2 712 miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 1 039 miljoner euro. Amadeus har över 10 000 anställda världen över med sammanlagt 123 nationaliteter representerade på sina centrala kontor.

För mer information om Amadeus, gå in på www.amadeus.com/sca

Taggar: