Amasten bygger 123 lägenheter i Nyköping

Report this content

Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) bygger med Lindbäcks Bygg, 123 lägenheter, en kommersiell lokal och 85 parkeringsplatser i Nyköping. Projektet är en del av Nyköping kommuns satsning i området Isaksdal.

Projektet färdigställs under 2021. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 6 339 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 12,3 miljoner kronor per år. Färdigställt fastighetsvärde bedöms uppgå till 230 miljoner kronor.

”Det känns bra att bygga tillsammans med Lindbäcks bygg, jag har tidigare arbetat tillsammans med dem i andra projekt. Området i Isaksdal kommer att bli attraktivt,” säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten fastighets AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl. 16.45 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 80 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. info@fnca.se

Citat

Projektet ingick som en del av Urbano-affären. Det känns bra att bygga tillsammans med Lindbäcks bygg, jag har tidigare arbetat tillsammans med dem i andra projekt. Området i Isaksdal kommer att bli attraktivt
Jan-Erik Höjvall, VD