Amasten digitaliserar besiktningen av Riki-huset

Report this content

Amasten har skrivit ett ramavtal med Besiktningsman.se. Besiktningsman.se har, som enda aktör på marknaden, en helt digitaliserad plattform för erfarenhetsåterföring, som heter iSpect. Amasten har via plattformen access till statistik på Sveriges vanligast förekommande fel (statistiken är anonym), en förutsättning att upptäcka och förebygga fel.

- Det bästa med ramavtalet är att fel som upptäcks vid besiktning blir spårbara, vilket hjälper oss att förebygga dem. Detta är otroligt viktigt för oss eftersom vi både bygger, äger och förvaltar våra Riki-hus, berättar Richard Lantz, projektutvecklingschef på Amasten Fastighets AB.

Vi ser verkligen fram emot att få se vad Amasten kan göra med denna nyfunna statistik. Vår ambition är att skapa en plattform som hjälper byggbranschen att ta bättre beslut - i strävan om att dra ner åtgärdskostnaderna, säger Björn Selling, affärschef på Besiktningsman.se


Om Besiktningsman.se

Besiktningsman.se är ledande inom entreprenadbesiktning för nyproduktion av bostäder och kommersiella byggnader. De ligger i framkant vad gäller den digitala utvecklingen i branschen, och är det enda företaget som har en helt digital besiktningsprocess. 

De har cirka 30 välutbildade medarbetare med gedigen bakgrund från byggsektorn och besiktningsarbete. Vilket ger dem kapacitet att möta mycket höga kundkrav på ett stabilt och sakkunnigt utförande. De erbjuder kompletta besiktningsgrupper för samtliga fack.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Richard Lantz, projektutvecklingschef, Tel: +46 (0)70-328 85 83, richard.lantz@amasten.se
Magnus Jägre, IT-och hållbarhetschef, Tel: +46 (0)70-328 85 83, magnus.jagre@amasten.se
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

 

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.