Amasten förvärvar bostadsprojekt i Karlstad för 535 mkr

Report this content

Amasten Fastighets AB (publ), har idag tecknat avtal om att köpa bostadsprojektet Kasernhöjden i centrala Karlstad av Albér Fastigheter. Projektet omfattar tre hus med totalt 302 hyreslägenheter.

Affären genomförs i bolagsform genom ett s.k. forward commitment-upplägg och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 535 miljoner mkr. Amasten betalar vid avtalets ingång 5 procent av köpeskillingen och erlägger resterande köpeskilling vid tillträde av fastigheterna i respektive etapp.

Projektet omfattar tre etapper om vardera cirka 100 lägenheter. Säljaren åtar sig att vara byggherre och kommer att överlämna en nyckelfärdig produkt till Amasten. Etapp 1 färdigställs i slutet av 2023 och etapp 2 och 3 under 2024. Vid färdigställande förväntas hyresvärdet uppgå till cirka 24,5 mkr.

 
-    Vi är glada för möjligheten att förvärva högkvalitativa bostäder i ett attraktivt läge av en driven lokal entreprenör. Karlstad är en attraktiv regionsstad med stark befolkningstillväxt. Genom förvärvet kommer vi mer än fördubbla vårt fastighetsbestånd i Karlstad till nära 550 lägenheter, vilket kommer ge synergier i förvaltningen och medför att vi blir en större aktör på den lokala marknaden, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.
 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, mikael.ranes@amasten.se
Mattias Lundgren, Vice VD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, mattias.lundgren@amasten.se

 

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021, kl. 11.50 CET.
______________________________________________________________________
Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se. 

Dokument & länkar