Amasten förvärvar i centrala Köping för 110 mkr

Report this content

Amasten Fastighets AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i ett attraktivt läge i Köping. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 110 mkr. 

Hyresvärdet på förvärvade fastigheter uppgår till 7,9 mkr. Bostäder utgör 94 procent av hyresvärdet, övrigt utgörs av lokaler och parkeringar. Totalt ingår 96 hyreslägenheter i fastighetsbeståndet. Säljare är en privat fastighetsägare och tillträde bedöms ske under november 2021.

Amasten förvaltar innan förvärvet 218 välbelägna lägenheter i köping. 
 
-    Genom förvärvet ökar vi vårt fastighetsbestånd i Köping, vilket ger synergier i förvaltningen och kompletterar mycket väl vårt befintliga bestånd. Husen är välförvaltade, i gott skick och centralt belägna, vilket skapar goda möjligheter till värdeskapande förvaltning. Affären är mycket passande och följer väl vår affärsstrategi, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.
 
 


 

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, mikael.ranes@amasten.se
Mattias Lundgren, CFO, Tel: +46 (0)70-369 48 00, mattias.lundgren@amasten.se

Om Amasten
Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon
08-528 00 399, info@fnca.se. 

Media

Media

Dokument & länkar