Amasten förvärvar två Riki-hus i Umeå för 87 mkr

Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”), har idag tecknat avtal om att köpa 2 nyproducerade Riki-hus i Umeå. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på underliggande fastighetsvärden om totalt 87 miljoner kronor. En av fastigheterna, med slutligt fastighetsvärde om 39 miljoner kronor, är under produktion och färdigställs första september 2019. Fastigheterna beräknas tillträdas under fjärde kvartalet och säljare är Sterner Stenhus Förvaltning AB.

”Vi ser fram emot att kunna växa ytterligare i Umeå. Umeå är Norrlands huvudstad och en av Sveriges snabbast växande städer, vilket går i linje med vår strategi.”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.

Sterner Stenhus Förvaltning AB äger 51 % av Sterner Stenhus Fastigheter AB. Sterner Stenhus Fastigheter AB äger 17,2 % av Amasten Fastighets AB. Med anledning av Sterner Stenhus Fastighets AB:s närståendeställning till Amasten är transaktionen villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande.

Förvärven omfattar totalt 77 lägenheter och 2 600 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 4,7 miljoner kronor per år. Direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent. Samtliga villkor för transaktionen kommer presenteras i samband med kallelse till extra bolagsstämma vilken kommer offentliggöras inom kort.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83, hans.ragnarsson@amasten.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 17.25 CET.

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se

Taggar:

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser fram emot att kunna växa ytterligare i Umeå. Umeå är Norrlands huvudstad och en av Sveriges snabbast växande städer, vilket går i linje med vår strategi.
Jan-Erik Höjvall