Amasten frånträder tidigare kommunicerade 5 bostadshyreshus i Ronneby till joint venture-bolaget Studentbostäder i Sverige AB.

Amasten Fastighets AB (publ), har idag frånträtt de 5 fastigheter i Ronneby som tidigare pressmeddelats i samband med att förvärvsavtal tecknades den 2 juli. 

Det tidigare villkoret från köparen om att erhålla slutlig finansiering har uppfyllts och fastigheterna har idag tillträtts av Studentbostäder i Sverige AB, där Amasten efter transaktionen äger 28 %. Övriga ägare är Offentliga hus (45 %), Samhällsbyggnadsbolaget (23 %) samt ledning och styrelse (4 %). Transaktionen har skett i bolagsform och har baserats på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 257 miljoner kronor.

-          Med våra ägare och deras erbjudanden kan vi utveckla, inte bara studentboenden, utan hela samhällen. Det är otroligt spännande att komma igång, säger Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

-          Det finns ett tomrum på marknaden inom segmentet studentbostäder, Studentbostäder i Sverige AB är helt rätt i tiden. Det är ett klokt beslut att bilda ett bolag som förvaltar, utvecklar och bygger studentbostäder. Det krävs en unik och speciell kompetens för det, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB.

Den slutgiltiga köpeskillingen för aktierna i bolaget uppgår till cirka 172,1 miljoner kronor. Betalning har erlagts i form av aktier i Studentbostäder i Sverige AB samt kontanta medel och ägarlån.

Advokatfirman Glimstedt och Colliers International har agerat rådgivare åt Amasten.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige AB, Tel: +46 (0)70-786 54 54, rebecka.eidernert@studentbostaderisverigeab.se
Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 14.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se

Taggar:

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med våra ägare och deras erbjudanden kan vi utveckla, inte bara studentboenden, utan hela samhällen. Det är otroligt spännande att komma igång
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige AB
Det finns ett tomrum på marknaden inom segmentet studentbostäder, Studentbostäder i Sverige AB är helt rätt i tiden. Det är ett klokt beslut att bilda ett bolag som förvaltar, utvecklar och bygger studentbostäder. Det krävs en unik och speciell kompetens för de
Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB