Amasten genomför refinansiering och avtalar om kreditram för förvärv

Report this content

Amasten Fastighets AB (publ) har kommit överens med Swedbank om att förlänga bolagets befintliga kreditfaciliteter avseende fastighetslån och förvärvskrediter. Total ökar kreditramen 275 mkr till 1 825 mkr.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 juli 2021 och löper på tre år. Finansieringsvillkoren i det nya avtalet medger en högre belåningsgrad i fastighetsportföljen och en större flexibel förvärvskredit. Samtidigt sänks genomsnittlig räntekostnad. Vid fullt utnyttjande motsvarar den lägre räntemarginalen en lägre årlig räntekostnad om 14 mkr.

- Vi är glada över att förlänga och fördjupa samarbetet med Swedbank som är en bra och stabil partner på vår tillväxtresa. Vi får i och med det nya avtalet en avsevärt större flexibilitet i att finansiera nya fastighetsförvärv säger Mattias Lundgren, CFO Amasten Fastighets AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, mikael.ranes@amasten.se

Mattias Lundgren, CFO, Tel: +46 (0)70-369 48 00, mattias.lundgren@amasten.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 29 juni 2021 kl. 11.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.