Amasten tar första spadtaget för 162 hyresrätter i Gävle

Report this content

Idag tar Amasten första spadtaget för 162 hyresrätter i området Sätra. Amasten äger sedan tidigare 900 lägenheter i Gävle varav 400 i Sätra. Spadtaget tas gemensamt med Gavlegårdarna, då bolagen tillsammans drivit en detaljplan för att utveckla området och bygga 500 lägenheter under en 5-årsperiod. Det nya området som växer fram består av kvarteren Kärran, Trillan och Skrindan, som ligger mellan Sicksackvägen och Sätrahöjden i Östra Sätra. Idag tas första spadtaget för kvarteret Kärran, som är först ut - med planerat färdigställande senhöst 2022.

Fastighetsägare har ett stort ansvar i att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Samarbetet med Gavlegårdarna har varit väldigt givande och resulterat i fler bostäder för Gävle. Vi jobbar gärna och ofta tillsammans med andra samhällsaktörer för att vidareutveckla våra områden. Just i Sätra har vi hittills investerat 65 miljoner kronor och vi ser en stor potential här – därför bygger vi fler hyresrätter, säger Mikael Rånes, VD på Amasten.

- Ett växande Gävle behöver fler bostäder och tillsammans med Amasten ser vi nu fram emot att skapa ett välkommet tillskott i Sätra - en central stadsdel med bra kommunikationer. De tre parkeringsytorna som nu kommer att bebyggas dimensionerades i en annan tid och har till stora delar stått tomma de senaste åren, varför det är bättre att använda ytorna till bostäder. Amasten startar nu första etappen i kvarteret Kärran och Gavlegårdarnas kvarter Skrindan kommer som den sista av tre etapper, säger Lars Bergmark, affärsutvecklare på Gavlegårdarna.
 

Om projektet Salixporten (kv. Kärran)

  • 162 energieffektiva hyresrätter
  • Laddstolpar för elbil
  • 200 cykelplatser
  • Solceller
  • Färdigställs senhöst 2022
  • Förmedlas via Amastens hemsida

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mikael Rånes, VD Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-975 14 63, mikael.ranes@amasten.se 
 

_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

Media

Media

Citat

Fastighetsägare har ett stort ansvar i att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Samarbetet med Gavlegårdarna har varit väldigt givande och resulterat i fler bostäder för Gävle. Vi jobbar gärna och ofta tillsammans med andra samhällsaktörer för att vidareutveckla våra områden. Just i Sätra har vi hittills investerat 65 miljoner kronor och vi ser en stor potential här – därför bygger vi fler hyresrätter,
Mikael Rånes, VD