Amasten tecknar femtonårigt hyresavtal med Finspång kommun med ett hyresvärde om 26 mkr

Amasten Fastighets AB (publ), har tecknat hyresavtal med Finspång kommun avseende 1 023 kvadratmeter i centrala Finspång. Avtalet löper under 15 år och omfattar bibliotekslokaler. Det totala hyresvärdet för kontraktet uppgår till 26 miljoner kronor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 17.00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

Mikael Rånes, Förvaltningschef, Tel: +46 (0)70-975 14 63, mikael.ranes@amasten.se

__________________________________________________________________
Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, resterande ytor utgörs av kontors- och butiks- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar