Ändringar i Amastens styrelse

Report this content

Styrelsen i Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag blivit informerade av Elias Georgiadis och Stig Svedberg att de lämnar sina uppdrag som styrelseledamöter. Anledningen till beslutet är att bolagen de företräder har sålt aktieinnehavet i Amasten.

Vi tackar Elias och Stig för deras insatser i Amasten, säger Rickard Backlund, styrelseordförande i Amasten Fastighets AB.

 

Efter att Elias Georgiadis och Stig Svedberg avgått består styrelsen av

Rickard Backlund, styrelseledamot och ordförande
Peter Wågström, styrelseledamot
Magnus Bakke, styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet
Jenny Wärme, styrelseledamot
Jonas Grandér, styrelseledamot
Bengt Kjell, styrelseledamot
Jakob Pettersson, styrelseledamot

 

Vid frågor, vänligen kontakta 

Rickard Backlund, styrelseledamot och ordförande Amasten Fastighets AB, Tel: +46 (0)70-655 99 60, rickard@raebkonsult.se  

I Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 11.15 CET.

____________________________________________________________________________________________________

Om Amasten 

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

 

Dokument & länkar