Morphic tar det operativa ansvaret i Hydropulsor

Report this content

Morphic tar det operativa ansvaret i Hydropulsor Morphic Technologies AB (publ) tar med omedelbar verkan tar över det operativa ansvaret i Hydropulsor AB. Målsättningen är att nå ett samgående mellan Morphic Technologies och Hydropulsor. Uppgörelsen möjliggörs genom ett samarbetsavtal mellan Morphic Technologies och Hydropulsors nya huvudägare, High Speed Forming AB. High Speed Forming har övertagit huvuddelen av de tidigare huvudägarna Svenska Metallindustriarbetarförbundet och riskkapitalbolaget Metallicas aktier i Hydropulsor AB. High Speed Forming har därmed röstmajoritet i Hydropulsor. Hydropulsor ställde i slutet av maj in sina betalningar och är under företagsrekonstruktion. - Avtalet är till stor fördel för både Morphic Technologies och Hydropulsor. Ett nära samarbete mellan Morphic Technologies och Hydropulsor stärker oss i vår ambition att bygga upp ett starkt svenskt företag, marknadsledande inom höghastighetsteknik. Tillsammans kommer vi att fortsätta bearbetningen av både Hydropulsors och Morphics kundkontakter i syfte att nå konkurrenskraftiga industrianläggningar och nöjda kunder, säger Peter Heidlund, styrelseordförande i Morphic Technologies. Utöver operativt ansvar kommer Morphic Technologies även ta aktiv del i Hydropulsors styrelse. Morphic Technologies och HighSpeedForming kommer att bidra med två representanter vardera. Morphic Technologies står inför en kommersialisering av höghastighetstekniken, vilken gör det möjligt att kostnadseffektivt framställa kvalitetskomponenter i stora serier. För närvarande fokuseras arbetet på att etablera referensanläggningar inom olika marknadssegment. Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031- 7045865, info@morphic.se Prof. Yngve Bergström, High Speed Forming, 070-2240205, y.bergstrom@seedformning-2000.se Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se) Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar