SBB ny storägare i Amasten

Report this content

Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har informerats om att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) ingått avtal om att förvärva 86 204 610 stamaktier av serie A i Amasten. Detta motsvarar ett innehav om 20,02 procent av aktierna och 20,05 procent av rösterna i Amasten per dagens datum. Den totala köpeskillingen uppgår till 711 188 032 kronor och tillträde till aktierna skedde/sker mellan den 4 och 9 oktober.

SBB har även, genom ett dotterbolag, ingått ett optionsavtal med Nordika III Fastigheter AB som möjliggör köp av samtliga aktier i Nordika Publika Investeringar AB, ett aktiebolag vars enda tillgång består av 43 884 240 stamaktier av serie A i Amasten. Påkallandet av optionen kan ske intill den 30 april 2020 och köpeskillingen bestäms utifrån ett underliggande värde på stamaktierna av serie A i Amasten om 8,25 kronor per aktie. Den totala köpeskillingen vid påkallande av optionen skulle med dagens underliggande värde uppgå till 362 044 980 kronor. Under förutsättning att köpoptionen utnyttjas kommer SBB att direkt och indirekt inneha 130 088 850 stamaktier av serie A i Amasten, vilket motsvarar 30,21 procent av aktierna och 30,26 procent av rösterna i Amasten per dagens datum.

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se

Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Tel +46 (0)70-518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 16.15 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. info@fnca.se 

Dokument & länkar