Förslag till beslut extra bolagsstämma 15 oktober 2019

Report this content

Extra bolagstämma i Ambia Trading Group AB (publ) hålls den 15 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby.

Punkt 6. Val av styrelse
Valberedningen föreslår val av Lena Ahlqvist till ordinarie styrelseledamot.

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnet Digital Inn, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Dokument & länkar