Framflyttat datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

Då arbetet med årsredovisningen tagit längre tid än förväntat flyttas årsstämman till den 31 juli 2020.

Nytt datum för publicering av årsredovisning är den 10 jul 2020.

Styrelsen / Ambia Trading Group AB (publ)

Ambia Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnen Appricot Life och Teknikmagasinet, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Om oss

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; Detalj- respektive Partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact vars verksamhet förvärvades under 2009.

Prenumerera

Dokument & länkar