Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämma har hållits i Ambia Trading Group AB(publ) torsdagen den 22 mars 2018 varvid följande beslut fattades:

Beslut principer för valberedning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till principer för valberedningen.

Beslut valberedningens sammansättning
Till valberedningen valdes Anders Axén (sammankallande) samt Jonas Hellström, Harald Pousette och Jan Praznik.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslöt att välja in en ny ledamot, Per Östling. Ordinarie ledamoten Jonas Hellström lämnade samtidigt sin plats i styrelsen.

Efter förändringen består styrelsen av följande ledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma:
Veine Johansson, ordförande
Marcus Andersson, ordinarie ledamot
Johanna Brolin, ordinarie ledamot
Björn Långberg, ordinarie ledamot
Per Östling, ordinarie ledamot

Samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Vimmerby 23 mars 2018
Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.