Kommuniké från extra bolagstämma 15 oktober 2019

Report this content

Bolagets extrastämma som avhölls den 15 oktober 2019 ajournerades i väntan på att Spotlight Stockmarkets granskning av föreslagna styrelseledamöter ska slutföras. Stämman kommer återupptas då granskningen är klar.

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnet Digital Inn, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Dokument & länkar