Kvartalsrapport januari - mars 2019

Report this content

RAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 175 MSEK (218 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1.8 MSEK (3.3 MSEK)
 • Resultat per aktie -0.56 SEK (0.30 SEK) 
 • Antalet utestående aktier per 2019-03-31 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Störningar vid införandet av koncernens nya affärssystem gav en avsevärd negativ effekt på försäljningen som resultat. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Avtal med en ny VD för Isolda och Selector har tecknats. Anställningen börjar 1 juni.
 • Ambia har förvärvat 37.1% av Appleåterförsäljaren Digital Inn.
 • Avtal om att förvärva 100% av Digital Inn har skrivits.
 • Beslut om nyemission om 25.1 Msek.

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

 • Bolagsstämma: 2019-06-27
 • Halvårsrapport: 2019-08-29
 • Delårsrapport 3: 2019-11-28
 • Bokslutskommuniké: 2020-02-28

FINANSIELL RAPPORTERING

 • Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader). 
 • Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller 
 • www.spotlightstockmarket.se.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019.  

Dokument & länkar