Nytt ramavtal för finansiering

Report this content

I en upphandling som innefattat såväl finansbolag som traditionella banker har valet fallit på Svea Ekonomi AB, där ett nytt finansieringsavtal nu tecknats. Avtalet består av ett flertal olika delar, med lösningar anpassade för de respektive koncernbolagen. Fullt implementerat ger omläggningen en sammanlagd beräknad årlig besparing om 2 msek, samtidigt som kassalikviditeten förbättras, jämte andra effekter som effektivare reskontrahantering.

Den genomsnittliga räntenivån för koncernens samtliga räntebärande skulder sjunker genom avtalet, i kombination med andra tidigare genomförda förändringar, till under 5% givet dagens allmänna ränteläge.

Arbetet med att driftsätta lösningen, som bland annat innefattar framtagning av en del IT-lösningar, beräknas pågå under april 2018.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Dokument & länkar