RES MER OCH TJÄNA MER: AFFÄRSRESOR LÖNAR SIG FÖR FÖRETAG

–         Ny forskning visar att det finns ett positivt samband mellan affärsresor och företagstillväxt.

–         Med affärsresor kan företag öka sina intäkter och komma närmare sina kunder.

Flera företag borde se affärsresor som ett sätt att öka sin konkurrenskraft. Företagen borde inte betrakta affärsresor som en kostnad att skära ner på. Det är slutsatsen i en ny rapport som utförts av American Express Business Travel och GBTA (Global Business Travel Association.)

̶ Studien visar en tydlig länk mellan affärsresor och ekonomisk tillväxt för de amerikanska företagen. Resultaten är lika viktiga för företag i Norden när de utformar sin resepolicy, säger Kaveh Atrak, VD för American Express Business Travel AB.

Rapporten heter Return on Investment Refresh: Travel as a Competitive Advantage och tittade på affärsreseinvesteringar från 900 amerikansk börsnoterade företag under det senaste decenniet. Hela 80 procent av företagen i studien hade kontor utanför USA, inklusive i Norden. Bland resultaten noteras att:

  • Det amerikanska näringslivet borde öka utgifterna för affärsresor. Ökat affärsresande kommer att betala sig i form av ökade intäkter och större vinster.
  • Bank, finans, läkemedel och detaljhandel är sektorerna som idag spenderar för lite på affärsresor och därmed missar en möjlighet att investera i företagstillväxt.

Faktorer som företagets storlek, internationell närvaro, kultur, teknikanvändning, närheten till leverantörer och marknad spelar roll för vad optimal investeringsnivå i affärsresande kan vara. Rapporten är tänkt som en vägvisare för att hjälpa företag jämföra och utvärdera rätt investeringsnivå i affärsresor.

Med affärsresor kommer företagen närmare kunden och marknaden, och förstärker banden tack vare personliga möten. Nu när världsekonomin förbättras kan det vara dags för många företag att se över sin nuvarande resepolicy, för att bättre använda affärsresandet som ett sätt att nå tillväxten.

Rapporten är en uppföljning på ett forskningsprojekt som påbörjades 2009 angående kopplingen mellan affärsresor och företagstillväxt.

Rapporten och prognoserna kan beställas i sin helhet

ROI Refresh: Travel as a Competitive Advantage kan beställas av den som abonnerar på eXpert insights, American Express Business Travels Global Advisory Services forskningstjänst. Beställningar av rapporten eller abonnemang av tjänsten eXpert insight kan göras genom att besöka www.businesstravelconneXion.com.

Kontakt:          

Sten Haage, StrandbergHaage +46-709-955275 , sten@strandberghaage.se

Elizabeth Walentin, StrandbergHaage, +46-739-600621, elizabeth@strandberghaage.se

Om American Express Business Travel

American Express Business Travel (www.americanexpress.se/businesstravel) är en del av American Express Company, inriktad på att hjälpa kunder att maximera avkastningen på reseinvesteringar genom ökade kostnadsbesparingar, kundservice i världsklass och bättre kontroll av reseutgifter. För kunder från små till multinationella företag erbjuder American Express Business Travel en kombination av branschledande teknik, ”travel management”, strategiska inköp och stöd vid förhandlingar med leverantörer av resetjänster. Till det kommer global kundservice och tillgänglighet online och offline. Bolaget erbjuder också tillgång till en dynamisk community (www.businesstravelconneXion.com) som utnyttjar den samlade kunskapen hos alla i affärsresebranschen genom att erbjuda olika perspektiv, bästa praxis, aktuell forskning och nyheter i branschen.

Om American Express

American Express är ett globalt serviceföretag som förser sina kunder med tillgång till produkter, insikter och erfarenheter som berikar livet och bygger affärsframgång. Läs mer på www.americanexpress.se och på www.facebook.com/americanexpress, www.twitter.com/americanexpress och www.youtube.com/americanexpress

Taggar:

Dokument & länkar