Amersham Biosciences omorganiserar

Amersham Biosciences omorganiserar I samband med att Amersham Biosciences resultat för 2002 presenteras genomförs en större omorganisation. Affärsområdet Protein Separations bildar eget verksamhetsområde under moderbolaget Amersham plc. Affärsområdet Discovery Systems omorganiseras. Förändringarna gäller från och med mars 2003. Protein Separations bildar eget verksamhetsområde inom Amersham plc. Omorganisationen omfattar även Protein Separations som bildar eget verksamhetsområde direkt under Amersham plc. Därmed kan Discovery Systems ytterligare fokusera på att utveckla verksamheten mot lönsamhet under 2003. Protein Separations starka resultat under 2002 skall utvecklas med en satsning på ökad försäljning under året. Protein Separations kommer även i fortsättningen att ledas av Peter Ehrenheim som därmed tar plats i ledningen för Amersham plc. Discovery Systems mot lönsamhet Affärsområdet Discovery Systems är en verksamhet med goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och stark marknadsposition. Mot bakgrund av marknadsutvecklingen genomförs en omorganisation för att snabbare nå lönsamhet under 2004. Den nya organisationen skall ge kostnadsbesparingar på mer än 400 miljoner kronor med samtidig fokusering på de mest lönsamma kunderna och produkterna. Cirka 400 jobb kommer att försvinna, merparten i Storbritannien och USA. För den svenska delen av bolaget innebär detta att fokus för vissa forskningsgrupper kommer att förskjutas. På grund av denna förändring kommer cirka 40 personer att bli övertaliga i Uppsala. Eftersom andra delar av bolaget växer är målsättningen att finna individuella lösningar för så många som möjligt. - Verksamheten i Uppsala är oerhört betydelsefull för Amersham Biosciences globalt. Vår ambition är att kunna lösa omorganiseringen internt och hoppas därför på så få uppsägningar som möjligt, säger Per- Erik Sandlund, vd för Amersham Biosciences i Sverige. - Verksamhetsområdet Protein Separations gjorde i år en vinst på 1,4 miljarder kronor. Vår fortsatta satsning i Uppsala ligger fast och min personliga ambition är att försöka internrekrytera så mycket som möjligt, säger Peter Ehrenheim, verksamhetschef för Protein Separations. Förändringarna hos Discovery Systems bygger på att koncentrera forskningsverksamheten till Piscataway, USA; utvecklingsverksamheten till Uppsala, Cardiff och Piscataway; tillverkning till Umeå, Cardiff samt Sunnyvale, USA. Lars-Eric Utterman utnämns till Vice President Commercial Initiatives och lämnar uppdraget som affärsområdesansvarig för Proteomics. Uppdraget blir att driva strategiskt viktiga aktiviteter för Discovery Systems, innefattande omstruktureringen av företagets verksamhet i Sunnyvale och San Francisco. ### Lars Dagerholt Pressansvarig, Amersham Biosciences i Sverige 08 679 92 12, 070 965 61 00 lars.dagerholt@fourc.se Amersham Biosciences, life-sciences delen av Amersham plc, är världsledande inom integrerade system och lösningar för läkemedelsutveckling, forskning och tillverkning. Systemen används för att studera funktionerna i gener och proteiner, och möjliggör utveckling och tillverkning av nya läkemedel. Amersham Biosciences kunder är läkemedels- och bioteknikföretag samt universitet och högskolor, främst i Nord Amerika, Europa, Latin Amerika och Asien. Mer information om Amersham Biosciences finns på www.amershambiosciences.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Amersham Pharmacia Biotech är ett bioteknikföretag som ägs till 55 procent av Nycomed Amersham plc och 45 procent av Pharmacia & Upjohn. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Företaget utvecklar bl a system för DNA-sekvensering.

Dokument & länkar