Kung Carl XVI Gustaf på besök hos Amersham Pharmacia Biotech

Kung Carl XVI Gustaf på besök hos Amersham Pharmacia Biotech Kung Carl XVI Gustaf besökte på torsdagen Amersham Pharmacia Biotech i Uppsala. Syftet med besöket var att ge Konungen en ytterligare inblick i företagets verksamhet. Ron Long som är koncernchef i Amersham Pharmacia Biotech hälsade Konungen välkommen. "Utvecklingen inom medicin och bioteknik går oerhört snabbt och det finns ett mycket stort intresse för vår bransch. Amersham Pharmacia Biotech är världsledande inom området biotech supply, som innebär att förse läkemedelsbolag och akademiska institutioner med högteknologi för medicinsk forskning, utveckling och produktion. Bolaget är ett av Uppsalas största företag där det också har sitt internationella huvudkontor." sade Ron Long i sitt inledningsanförande. "Amersham Pharmacia Biotech är i dag Sveriges 30:e största exportbolag och hela 98% av vår försäljning går på export. Uppsala spelar en viktig roll för oss men vi har även stora enheter i Storbritannien, USA och Japan förutom alla de länder där vi har marknadsbolag." framhöll Arne Forsell, vice koncernchef i Amersham Pharmacia Biotech. Under ledning av Björn Nilsson, forskningschef för Amersham Pharmacia Biotech i Sverige, besöktes tre laboratorier av mycket hög industriell och vetenskaplig nivå. Kung Carl XVI Gustaf följde visningarna med stort intresse och var imponerad av de olika spjutspetsteknologier som presenterades. Vid laboratoriet för bioprocess förevisades nya teknologier för storskalig rening av läkemedelsproteiner. Teknologierna bygger på att separera och rena läkemedelsproteiner ur komplexa blandningar med hjälp av kromatografi i såväl packade kemiska bäddar som expanderade bäddar i stål- eller plastkolonner. I nästa laboratorium gavs en orientering om CD-teknologin och hur den kan användas. Amersham Pharmacia Biotech har utvecklat en plattform för analytisk kemi på mikrostrukturer i CD-skivor. Teknologin har nyligen knoppats av för att bilda bolaget Gyros Microlabs AB, Uppsala, med Amersham Pharmacia Biotech som en av flera minoritetsägare. Teknologin är patentskyddad och har stor potential att minska tid och kostnader för analyser inom såväl genforskning, proteinforskning som diagnostika. Rundvandringen avslutades på laboratoriet för proteomics och masspektrometri. Ett viktigt framtida forskningsområde är proteomics som innebär kartläggning av proteiners funktion och hur de interagerar i kroppen. Kunskap om detta kan leda till ny och bättre diagnostik och nya individanpassade läkemedel. Utmaningen ligger i den ofantliga mängd komplex information som måste tas fram och att effektiv teknik saknas i dag. Amersham Pharmacia Biotech utvecklar nu system som minskar analystiden per prov och kan hantera större informationsmängder än vad som tidigare varit möjligt. "Biotekniken kommer även i framtiden att vara ett av de teknologiområden som visar den snabbaste utvecklingen. Det kommer att finnas stora möjligheter att bedriva en ny typ av sjukvård som bygger på molekylär diagnostik. Dessa möjligheter begränsas i dag av bristen på tillräckligt kostnadseffektiv teknologi." sade Ron Long i sina avslutande kommentarer vid besöket. Amersham Pharmacia Biotech är ett joint venture som ägs till 55 procent av Nycomed Amersham plc och 45 procent av Pharmacia Corporation. Huvud- kontoret ligger i Uppsala och drygt en fjärdedel av företagets cirka 4 000 anställda finns i Sverige. Försäljningen uppgick under 1999 till 7,3 miljarder kronor. För ytterligare information: Björn Nilsson, forskningschef för Amersham Pharmacia Biotech i Sverige, tel: 018 - 612 0090 eller mobil: 070 - 314 1014 Monika Lundin, informationsansvarig för Amersham Pharmacia Biotech i Sverige, tel: 018 - 612 0540 eller mobil: 070 - 556 5603 För bild: Se www.bit.se - Företagsregister - Amersham Pharmacia Biotech ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00910/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00910/bit0003.tif Konungen besökte APBiotech

Om oss

Amersham Pharmacia Biotech är ett bioteknikföretag som ägs till 55 procent av Nycomed Amersham plc och 45 procent av Pharmacia & Upjohn. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Företaget utvecklar bl a system för DNA-sekvensering.