Ökad försäljning för Amersham Biosciences

Ökad försäljning för Amersham Biosciences Det brittiska bioteknikföretaget Amersham Biosciences, med 1 450 anställda i Sverige, ökade vinsten och försäljningen under 2002. Detta trots att affärsområdet Discovery Systems förlorade 430 miljoner kronor under året. Rörelseresultatet uppgick till en miljard kronor (£ 75 miljoner), vilket är jämförbart med 2001. Resultatet belastas med kostnader för forskning och utveckling med 1,2 miljarder kronor (£ 88 miljoner). Det är något mer än tidigare år. Rensat för de 107 miljoner kronor (£ 8 miljoner) som investerats i uppköpen av CodeLink och Cimarron har rörelseresultatet ökat med nio procent jämfört med föregående år. Betydande bidrag har varit från affärsområdet Separations och intäkter i samband med lösningen av en patenttvist med Applera Corporation. - Trots en tydlig nedgång hos marknaden har vi bibehållit vår starka position som ledande leverantör till bioteknik- och läkemedelsindustrin, säger Per-Erik Sandlund, VD för Amersham Biosciences i Sverige. Försäljningen ökade med 6 procent till 9 miljarder kronor (£ 670 miljoner). Det är bland annat bredden på Amersham Biosciences produkter och den stora geografiska spridningen som ligger bakom försäljningsuppgången. Affärsområdet Separations Affärsområdet Separations är marknadsledande inom produktion av system för rening av proteiner. För första gången har de nya verksamheterna filtrering och membranseparation bidragit till resultatet. Försäljningen ökade med 15 procent till 3,7 miljarder kronor (£ 276 miljoner). Rörelseresultatet var 1,4 miljarder kronor (£ 107 miljoner). Den goda utvecklingen drivs till stor del av det ökande antalet biotekniska läkemedel som blir tillgängliga på marknaden (såsom monoklonala antikroppar och vacciner). Som väntat ökade försäljningen under året, när bioteknik- och läkemedelsbolag köpte tillverkningsutrustning och förbrukningsmaterial (separatioinsmedia) för nya produktionsanläggningar och för läkemedel till kliniska studier. - Hos oss på Separations har vi återigen haft ett mycket bra år. Nästa år satsar vi på ytterligare förbättrad försäljning. För att uppnå detta kommer vi under 2003 att öka våra investeringar i Sverige, säger Peter Ehrenheim, verksamhetschef för Separations i Uppsala. Från och med mars 2003 kommer Peter Ehrenheim att rapportera direkt till Sir William Castell, verkställande direktör för Amersham plc. Därmed blir han förste svensk att ta plats i Amershams ledning. Discovery Systems Affärsområdet Discovery Systems erbjuder system som effektiviserar forskning och utveckling inom läkemedel och bioteknik. Affärsområdets försäljning minskade med en procent till 5,3 miljarder kronor (£ 394 miljoner). Förändringen hänförs till minskade investeringar hos läkemedelsindustrin. Instrumentförsäljningen, som står för ungefär en fjärdedel av försäljningen för Discovery Systems minskade markant jämfört med 2001. Försäljningen av förbrukningsvaror, reagens och mjukvaror var dock fortsatt god. Rörelseresultatet var 429 miljoner kronor i förlust (£ 32 miljoner) när effekterna av CodeLink och Cimarron köpen medräknats. Utan dessa var rörelseresultatet oförändrat från föregående år. Under året har verksamhetsområdena Genomics bidragit med ett positivt resultat. Verksamhetsområdet Proteomics har sett en fortsatt god försäljningsutveckling av protein-analyssystemet Ettan. För verksamhetsområdet Bioassays har två nya instrument lanserats under året, LEADseeker och IN Cell Analyzer som båda mottagits väl av kunderna. Amersham Biosciences är världsledande tillverkare av system som används för forskning på gener och proteiner samt för tillverkning och utveckling av läkemedel. Företaget har 4 500 anställda i 33 länder. De viktigaste forsknings- och tillverkningsenheterna ligger i Sverige (Uppsala och Umeå), Storbritannien, USA och Japan. Amersham Biosciences har 50 000 kunder spridda över Nordamerika, Europa Latinamerika och Asien. Kunderna finns inom läkemedels-, bioteknik- och lantbrukskemibranscherna samt inom forsknings- och universitetsvärlden. Amersham Biosciences är helägt av Amersham plc. Amersham plc är världsledande inom medicinsk diagnostik och bioteknik. Företaget har 9 000 anställda och huvudkontoret finns i Storbritannien. Omsättningen vkade med 7 procent till 21,7 miljarder kronor (£ 1,62 miljarder) år 2002 och rörelseresultatet ökade med 8 procent till 4 miljarder kronor (£300 miljoner). Företagets aktier är noterade i London, New York och Oslo. ### Lars Dagerholt Pressansvarig, Amersham Biosciences i Sverige 08 679 92 12, 070 965 61 00 lars.dagerholt@fourc.se Amersham Biosciences, life-sciences delen av Amersham plc, är världsledande inom integrerade system och lösningar för läkemedelsutveckling, forskning och tillverkning. Systemen används för att studera funktionerna i gener och proteiner, och möjliggör utveckling och tillverkning av nya läkemedel. Amersham Biosciences kunder är läkemedels- och bioteknikföretag samt universitet och högskolor, främst i Nord Amerika, Europa, Latin Amerika och Asien. Mer information om Amersham Biosciences finns på www.amershambiosciences.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Amersham Pharmacia Biotech är ett bioteknikföretag som ägs till 55 procent av Nycomed Amersham plc och 45 procent av Pharmacia & Upjohn. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Företaget utvecklar bl a system för DNA-sekvensering.

Dokument & länkar