Amhult 2; Amhult 2 avvaktar ansökan om planbesked Skogens Gård

Report this content

Pressmeddelande 11/19
2019-10-23

Amhult 2 har i samråd med Göteborgs Stadsbyggnadskontor beslutat återkalla ansökan om planförfarande för en mindre del av Skogens Gård som tidigare inlämnats.

Amhult 2 har nu i samråd med planavdelningen beslutat återkalla ansökan. Orsaken är att handläggare nu utsetts och aktivt arbetar för projekt tvärförbindelsen, den sk. Älvegårdsförbindelsen som skall förbättra trafikflödena i Torslanda.

När det gäller utredningsområden bör detaljplan föregås av strategisk planering såsom fördjupad översiktsplan eller program. Detta för att klargöra vilka delar inom ett sådant område som är lämpliga för exploatering samt utreda behov för exploateringen som infrastruktur, trafikåtgärder, behov av kollektivtrafik och innehåll.

Med en ny omarbetad planansökan kommer det att medföra att en än större del av fastigheten kan exploateras i samband med utvecklandet av denna förbindelse. Vår uppfattning är att det inte innebär några negativa konsekvenser för tidsplanen.

Maria Nord Loft, VD:

”Arbetet med detaljplaner är en process som sträcker sig över en längre tidshorisont. Vi vet detta av erfarenhet och låter processen löpa på och arbetar här liksom vi gjorde i Amhult Centrum etapp II för bäst möjliga utveckling av området och den detaljplan som vi ser som möjlig. Fastigheten Skogen 1:1 har en enorm potential och vi ser mycket positivt på att handläggare för Älvegårdsförbindelsen nu är utsedd vilket kommer att skapa möjligheter för god infrastruktur i Torslanda och i förlängningen möjliggöra utveckling av hela Torslanda och Skogen 1:1 med sin markyta om totalt 370.000 m2.”

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, CFO annika@amhult2.se 031-92 38 33
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar