Amhult 2: Årsredovisning 2019 nu tillgänglig

Report this content

Pressmeddelande 04/20
2020-03-23

 

Amhult 2 AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2019 offentliggjorts. 


Bolagets årsredovisning kan beställas per post på adress Amhult 2 AB (publ), Postflyget 7, 423 37 Torslanda eller per e-mail på adress sofia@amhult2.se eller per telefon 031-92 38 35.

 

Värdering 2019 för Amhult 2:s fastigheter är publicerad på bolagets hemsida www.amhult2.se. Samma redovisningsprinciper som tidigare vad avser fastigheterna har använts.


Årsredovisningen finns även att ladda ner på bolagets hemsida www.amhult2.se


Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

 

För ytterligare information kontakta VD Maria Nord Loft, tel. 0709-76 89 97, maria@amhult2.se eller styrelseordförande Eigil Jakobsen, tel. 0709-76 89 00, eller eigil@amhult2.se

 

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

 

 


 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35