Amhult 2; Årsredovisning 2020 nu tillgänglig

Report this content

Amhult 2 AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2020 offentliggjorts. 

Bolagets årsredovisning kan beställas per post på adress Amhult 2 AB (publ), Postflyget 7, 423 37 Torslanda eller per e-mail på adress sofia@amhult2.se eller per telefon 031-92 38 35.

Värdering 2020 för Amhult 2:s fastigheter finns publicerade på bolagets hemsida www.amhult2.se. Samma redovisningsprinciper som tidigare vad avser fastigheterna har använts.
 
Årsredovisningen finns även att ladda ner på bolagets hemsida www.amhult2.se 

 

För ytterligare information kontakta VD Maria Nord Loft, tel. 0709-76 89 97, maria@amhult2.se eller styrelseordförande Eigil Jakobsen, tel. 0709-76 89 00, eller eigil@amhult2.se

 

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera