Amhult 2: Månadsrapport juni, 06-2021

Report this content

Så inleddes juni månad och vi tog itu med det sista som måste göras innan också vi med resten av Sommar Sverige stänger ner för semester. Detta innebär också att månadsbrevet tar semester i juli månad och vi återkommer i slutet på augusti, utvilade och förhoppningsvis mätta på sol. 

Vår hotellverksamhet rullar på med en nöjaktigt beläggning på i genomsnitt om 65% under maj månad och bokningsläget för sommaren ser bra ut. Kvarstår gör våra goda kontakter med de företag som långtidsförhyr på hotellet. Vi har också gjort små åtgärder för att ytterligare höja kundnöjdhet i tex utformningen av olika studios och vi har pågående sommarkampanjer både hos ”booking.com” och ”hotels.com”. Likaså ser vi effekter av att Covid-19 restriktionerna börjat lätta och människor i större utsträckning börjat resa och turista. 

För övrigt går det nu framåt med rejäla steg i byggnationen av kvarter India, där vi nu på arbetsplatsen har 44 medarbetare. 

I hus A pågår parkettläggning på plan 6 och på plan 5 monteras kök. Plattsättning på plan 5-6 sker också. I hus B och C pågår nu invändigt städning och komplettering likaså i hus D där även åtgärdslista bockas. I hus E har vi samma åtgärdslista och åtgärdande av besiktningsanmärkningar. I garageplan arbetas det med installationer och isolering i undertak och väggar och även måleriarbeten. Det monteras balkongräcken och markarbeten utförs på gården. 

Beträffande upphandlingen av kvarter Spitfire har den dragit ut något på tiden då vi har lämnat ut ändringsPM på förfrågningsunderlaget, vilket medfört att anbudsförfarandet drejat något. Vi är angelägna om att vi i tidigt skede får den produkt som vi beställt och ser inte att projektet kommer att fördröjas i sin projekteringsstart pga av detta utan att vi strax efter semestern bör ha en upphandling klar. 

Efter att ha lämnat in bygglovet för kvarter Hercules har vi också under juni månad tillsammans med projekteringsgruppen arbetat med förfrågningsunderlaget som specificerar det hus vi vill producera och som skall sändas ut till entreprenörer för anbudsräkning efter sommarens semester.

Vi har också intressenter på vår vakanta lokal (vår enda vakans i samtliga fastigheter) i kvarter Radarflyget 2 och studerar nu möjlig lokal anpassning och hoppas här nå fram till avtalsslut efter semestern.

Återstår nu bara att för oss på Amhult 2 önskar Er alla en trevlig sommar och vi hörs åter i augusti.

På återhörande
 Maria Nord Loft
VD 

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se
Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar