Amhult 2; Månadsrapport mars, 03-2021

Report this content

Vi arbetar på med vår byggnation kvarter India. På arbetsplatsen finns just nu ett femtiotal personer inom ett flertal discipliner såsom brandtätning, el, målning, rör, snickeri, kakel och plåt.

De olika husen har kommit olika långt eftersom vi har etappvis inflyttning från och med oktober månad. I hus A pågår arbete med tak och utfackningsväggar och där innerväggar är påbörjade på plan två och tre. I hus B arbetas det med målning, kakel och parkett och här monteras även utvändigt fasadskivor. I hus E där entreprenören kommit längst pågår kompletteringar och avbockning på åtgärdslistor. I garaget arbetas det med installationer i undertak och isolering av detta. Till dags dato har vi ca 80% av hyreskontrakten på tecknade och förväntar oss att samtliga kontrakt skall vara på plats framåt sommaren.

Göteborgs-Posten rapporterar 2 mars 2021 om fastighetsbolagens förutsättningar där Philip Hallberg analytiker på Danske Bank kommer till tals. Intressant artikel som belyser de utmaningar sektorn fått möta under pandemin och de möjligheter som finns framöver. I sak inget nytt utan redan fakta som Amhult 2 tidigare belyst och diskuterat. Jag ger er ett axplock ur artikeln. 

”Många fastighetsbolag slickar fortfarande såren efter pandemikraschen för ett år sedan. Och bolag med stor exponering mot detaljhandel och besöks-näring är sårbara, visar de gångna veckornas bokslut från sektorns börsnoterade tungviktare….
Det finns flera tydliga vinnare bland fastighetsbolagen i pandemin, som Ilija Batljans SBB eller Wallenstam — båda stora inom samhällsbyggnader och hyresbostäder. Logistikspecialister, som Sagax, går ännu bättre.
– Hyresbostäder, samhällsfastigheter och logistik är stekheta. Där är priserna upp, helt klart, säger Hallberg…Ett stort hinder för nya byggen är att pandemin har slagit mot byråkratin kring bygglov och tillstånd, som redan före pandemin ofta kritiserats för att vara trög…”

Det leder mig in på vårt sökta bygglov hos Göteborg stad av bostäder i kvarter Spitfire. Vi har där haft en dialog med Stadsbyggnadskontoret i ärendet och förväntar oss rimligen ett bygglov under våren.

Vi har också skickat ut vårt förfrågningsunderlag för kvarter Spitfire till olika utvalda entreprenörer att räkna på en totalentreprenad. Anbudstiden är satt till den 4 maj. Därefter kan utvärdering och upphandling börja ske. Ambitionen är att vi skall ha en påtecknad entreprenad-upphandling för kvarter Spitfire till strax före sommarsemestern 2021.

Vi har i mars också påbörjat projekteringen av nästa kvarter i området, nämligen ”kvarter Hercules”, Amhult 108:4. Vi räknar med att projekteringsarbetet som främst sker genom digitala möten skall vara färdigställt till sommaren 2021.

Slutligen är Willys e-handelsboxar på utsidan fastigheten Radarflyget 1 färdigbyggda och utlämning har påbörjats. På den plats som e-handelsboxarna stod i entrén till Willys kommer det istället att installeras Instaboxar för utlämning av produkter från exempelvis e-handelsföretag.

På återhörande.

 

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar