Amhult 2: Måndsrapport maj, 05-2020

Report this content

I början på maj publicerade vi årets första kvartalsrapport avseende januari-mars 2020, där det rapporterades att bolagets intäkter under perioden januari till mars uppgick till 12 450 (10 901) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 4 341 (3 781) TSEK efter skatt, en ökning med 13,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,63 (0,55) kronor per aktie, vilket innebär en ökning med 14,5 procent mot föregående år.

Kvartalsrapporten visar också på att bolaget redovisar högre hyresintäkter och netto-resultat i första kvartalet, jämfört med året innan. Amhult 2s hyresintäkter uppgick till 11,6 miljoner kronor under första kvartalet (10,2), en ökning med 13,7 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 8,9 miljoner kronor (7,6), en ökning med 17,1 procent mot föregående år.

När vi kastar ett öga tillbaka på föregående års maj månad kan vi konstatera att vi vid denna tid i maj förra året tecknat ett nytt entreprenadkontrakt med K21 Entreprenad AB avseende nybyggnation av kvarter India. Projektering och byggnationen har därmed pågått ett år och vi ser nu framsteg i kvarteret som omfattar ca 7 348 m2 BTA (byggnadsteknisk area) och kommer att bestå av 95 lägenheter i två hus. Här kommer främst att finnas lägenheter i storleken 1-3 rok men kvarteret kommer att innehålla allt från små yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter. De flesta av lägenheterna får fri och öppen sikt mot om-givningarna, med antingen uteplats eller balkong, och med garage under byggnaderna med möjlighet för hyresgäster att parkera bilen och ta hiss direkt till sitt våningsplan.
Som tidigare nämnts i våra månadsbrev påbörjas inflyttningen i september 2021.

Produktionen av kvarter Radarflyget där Attendo AB skall förhyra lokaler för äldreboende tillsammans med Systembolaget och Apoteket i bottenplan pågår nu i sitt slutskede och ställning är riven och gata runt fastigheten kommer att öppnas inom kort. På baksidan av detta kvarter pågår markarbeten för byggnation av vårt parkeringshus med totalt 173 parkeringsplatser och under månaden har det fokuserats på pålning och markarbeten för att dessa skall vara avslutade den 1 juli och därefter skall leverans av stomme ske. Parkeringshuset skall vara färdigställt till kvarteret Radarflygets 2 öppnade under oktober. 

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar