Amhult 2; Rättelse av Delårsrapport 1 / 2023

Report this content

Pressmeddelande 08/23
2023-06-22


Delårsrapport 1 / 2023 publicerad den 4 maj innehåller felaktiga siffror i kolumnen för år 2022 i koncernens rapport över kassaflöden.

I delårsrapport 1 för år 2023 har siffrorna i kolumnen för år 2022 i koncernens rapport över kassaflöden blivit fel och visar i stället 2021 års siffror. Rättad rapport publiceras med detta pressmeddelande.

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35