Amhult 2 har sökt detaljplan för ca 20 000 m2 BTA byggrätt, Skogens Gård

Report this content

Pressmeddelande 11/21
2021-11-23

Amhult 2 har i samarbete med Lysevägens Bostads AB sökt detaljplan för del av Skogens Gård, etapp 1, om ca 100 000 m2 markyta. Hela fastigheten Skogen 1:1 består av totalt 37 hektar markyta klassad som råmark och ägs idag av Lysevägens Bostads AB. 

Den första etappen utgör den nordligaste delen av fastigheten Skogen 1:1 och ansluter till ett befintligt villaområde. Ytan är tänkt att innehålla ca 165 nya bostäder i form av villor, radhus och punkthus med en byggrätt om ca 20 000 m2, fördelat på ca 5 600 m2 BTA för villor, 7 800 m2 BTA radhus och 6 600 m2 BTA avsett för lägenheter. 

I samband med att arbetet inleddes har Amhult 2 låtit Bryggan Fastighetsekonomi värdera markområdet. Värdeutlåtandet indikerar ett råmarksvärde på etapp 1, Skogens Gård om 22 till 24 miljoner kronor. Nyckeltalet för råmark är ca 10% av marknadsvärdet för planlagd mark.

Köpet avses genomföras när en planhandläggare har utsetts av Stadsbyggnadskontoret enligt Lysevägens Bostads AB:s och Amhult 2 AB:s tidigare optionsavtal för en köpesumma om 22 miljoner kronor. 

Värdeutlåtande och planhandling finns tillgängliga på Amhult2.s hemsida.

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. www.amhult2.se 
 

Maria Nord Loft
0709-76 89 97
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.
 

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35