Årsredovisning 2017 nu tillgänglig

Report this content

Pressmeddelande 03/18
2018-03-19

Amhult 2 AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2017 offentliggjorts. 

Bolagets årsredovisning kan beställas per post på adress Amhult 2 AB (publ), Postflyget 7, 423 37 Torslanda eller per e-mail på adress catharina@amhult2.se eller per telefon 031-92 38 35.

I samband med detta är även värdering 2017 för Amhult 2:s fastigheter publicerad på bolagets hemsida www.amhult2.se.
Samma redovisningsprinciper som tidigare vad avser fastigheterna har använts.

Årsredovisningen finns även att ladda ner på bolagets hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

För ytterligare information kontakta VD Maria Nord Loft, tel. 0709-76 89 97, maria@amhult2.se eller styrelseordförande Eigil Jakobsen, tel. 0709-76 89 00, eller eigil@amhult2.se

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt boendeområde med handel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35