Månadsrapport Amhult 2 januari 2018

Så tog julen slut och vi samlades alla åter på kontoret för att ta tag i det nya spännande år 2018.

Under januari har vi som vanligt högtryck på vår ekonomiavdelning. Här pågår arbete med bokslut och produktion av årsredovisning. I detta arbete hade vi besök av våra revisorer den 22 och 23 januari och vi arbetar nu med att färdigställa vår bokslutskommuniké. Vi kallar i detta arbete till styrelsemöte den 19 februari. Publiceringsdatum för bokslutskommunikén är därefter den 22 februari 2017. Vår färdiga årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.amhult2.se den 19 mars 2017.

AF:s byggnation i kvarter Signalflyget II går vidare in i januari och i hus 1 pågår arbeten med att dra installationer i bjälklag över plan 2. I hus 2 pågår formning, gjutning och armering av väggar i plan 3 samt även montage av utfackningsväggar. Plattan för plan 1 är gjuten i hus 3 och montage av utfackningsväggar samt prefabstomme påbörjas inom kort. Under månaden har första plans väggelement nu kommit på plats i hus 2. Arbetsstyrkan består för närvarande av 18 personer.

Vi har också haft ett första informationsmöte för de som står i vår bostadskö för lägenhet i detta kvarter på Kulturhuset Vingen i biosalongen. På mötet togs bland annat upp hur lägenheterna och kvarteret är formgivet, hur tillsättningsprocessen kommer att ske och villkoren för förhyrningen. Det var en givande dialog med de besökare och intressenter till lägenheterna som var på plats.

I januari hade vi också brandkåren på besök i kvarter Signalflyget I som gick igenom huset, kontrollerade stigarledningar och tittade på möjliga scenario hur de bäst skulle evakuera huset och rädda egendom vid det som absolut inte får inträffa. En möjlig brand. Bra samverkan och dialog mellan hyresvärd och den offentliga funktionen är mycket viktigt och det känns tryggt att veta att brandkåren känner huset utan och innan och att allt i huset fungerar som det skall.

Avseende Folktandvårdens lokaler i ”Willyshuset”, kvarter Radarflyget I är dessa arbeten i sitt slutskede. Slutbesiktning är planerat till den 15 mars och Folktandvården tar över lokalerna från och med den 1 april 2018.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VD

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Om oss

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar