Månadsrapport december, 12-2020

Report this content

Nu lägger vi 2020 till böckerna. Faktiskt ett av de mera märkliga år jag har varit med om. Covid 19 har kreerat mänskliga tragedier av omätbara mått och gett oss helt nya omvärldsförutsättningar. Både på det privata och affärsmässiga planet.

Amhult 2 har gått igenom året tämligen väl och inte tilltufsats allt för hårt, det är många som har fått ta större stötar än vi om vi skall nämna de krassa konsekvenserna. Däremot kan man konstatera att en hel del företeelser kommer att vara kvar. Även efter Covid 19. Jag tror personligen att den digitala mötesformen kommer att finnas kvar i mycket hög utsträckning, om än inte enbart, den är både tidseffektiv och klimateffektiv. Likaså att arbeta från kontoret i sitt hem kommer att nyttjas i mycket högre grad. Detta innebär naturligtvis en omdaning av efterfrågan på kontorslokaler. Efterfrågan kommer att vara mindre och kanske i högre utsträckning innebära en funktion där plats för fysiska möten skall finnas och med tillfälliga arbetsplatser för de medarbetare som är inne för dagen. En omdaning som påbörjats redan före Covid 19 men som snabbats på avsevärt. För Amhult 2:s del innebär det att vi liksom tidigare vill nyproducera för hyresgäster med tecknade hyresavtal där vi bygger just den produkt som kunden efterfrågar. Vi undviker att bygga på spekulation. Så har också den fysiska handeln klämts hårt under 2020, även livsmedelsbranschen har klarat sig relativt väl. Vi måste alla äta och i hemmet kan man njuta av middagar med de närmaste. Livsmedelsbranscher har också snabbat upp sin e-handel där kunderna hämtar utanför butiken. Vår hyresgäst Axfood AB med livsmedelsbutiken Willys använder sig även de av detta koncept och kommer i dagarna att påbörja sin utbyggnad av e-handelsskåp på utsidan av kvarter Radarflyget 1. Med hänvisning till framtida arbete har Amhult 2 idag ett kvarter kvar som inte är utbyggt som är ändamålsbestämt till kontor och handel i detaljplanen, nämligen kvarter U. Styrelsen har beslutat att avvakta med produktion av detta kvarter för att främst koncentrera sig på den fortsatta utbyggnaden av bostäder med upplåtelseformen hyresrätt.I detta arbete lämnades under årets sista månad in handlingar för bygglov av kvarter Spitfire (även benämnt kvarter ST) där vi skall producera ett kvarter med ca 80 hyresrätter. Upphandling skall ske första halvan av 2021 och preliminär produktionsstart är andra halvan 2021. Ett bra avslut på årets arbete.

När vi nu hastat igenom december 2020 så kan vi konstatera att (som vanligt) det är en hektisk månad full av arbete och förberedelser för kommande år. Så tar vi också en favorit i repris. Att påminna om vad som hänt under året. I 2019 års december brev berättade vi att kvarter India är i fas med utarbetad tidplan och på arbetsplatsen fanns åtta medarbetare. Arbeten som pågick var markarbeten såsom schaktning och gjutning av skyddsbetong. Idag har totalentreprenören K21 AB 64 man på plats och där det förra året vid den här tiden var ett hål står idag stommen till ett hus. 

När man stänger ett år är det också ett gott tillfälle att filosofera över vad man uppnått under de 12 månaderna man stretat på. Jag gillar bokslut och årsredovisningar. Ett klassiskt kvitto på vad man vid sin läst presterat under året. Om det kan ni läsa mera om i vår Årsredovisning 2020. Där får ni svart på vitt vad årets arbete levererat. Vi publicerar denna den 15 mars 2021.

En God fortsättning önskar jag Er.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD


 

Prenumerera

Dokument & länkar