Månadsrapport januari, 01-2019

Nytt år och under januari har vi som vanligt högtryck på vår ekonomiavdelning. Här pågår arbete med bokslut och produktion av årsredovisning. I detta arbete hade vi besök av våra revisorer den 16 och 17 januari och vi arbetar nu med att färdigställa vår bokslutskommuniké. Vi kallar till styrelsemöte den 18 februari. Publiceringsdatum för bokslutskommunikén är därefter den 22 februari 2019. Vår färdiga årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.amhult2.se den 28 mars 2019.

Byggnationen i kvarter Luftseglaren fortlöper enligt plan och arbete pågår med bland annat tak och fasad utsida. Invändigt pågår arbeten med bland annat gipsning, målning och i de första delarna har montage av kök påbörjats. I garage pågår dragning av installationer och installationer i fläktrum. På arbetsplatsen finns för närvarande 47 personer i arbete inom de olika disciplinerna el, rör, plåt, ställning, snickare, tjänstemän, kran och kakel.

Produktionen av kvarter Radarflyget 2 där vi producerar bostäder för Attendo AB och handelslokaler för bland annat Apoteket och Systembolaget fortlöper i vårt vinterväder och det arbetas med pålning, spont och betong. Schakt för den mindre källaren har påbörjats. Arbetsstyrkan på platsen är för närvarande 8 personer. Fastigheten skall stå klar i september 2020.

Under januari månad har vi även lämnat in bygglov till Göteborgs Stads Byggnadskontor avseende 95 lägenheter i kvarter India helt enligt plan.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VD

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Om oss

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar