Månadsrapport januari, 01-2021

Report this content

Åter på kontoret efter en välbehövlig vila över jul och nyårshelgen kan vi filosofera över och vad som skall komma 2021.

2020 har bjudit på en händelseutveckling som varit svår att planera för. Det är nästintill omöjligt att kunna förutse hur våra liv och värld kunde påverkas på det märkliga sätt som har skett med anledning av Covid-19 pandemin. Trots detta har arbete pågått som vanligt eller ”nästan som vanligt”. Arbetet är detsamma men omvärldsförutsättningar har varit nya. Det arbete som har pågått har haft samma värdegrund som tidigare år – ett arbete för bolagets och våra medarbetares
bästa. Som bolag har vi under året följt utvecklingen noggrant och försöker vidta lämpliga åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer och rådande situation för att säkerställa våra medarbetares, enskilda individers, och bolagets välmående.

Med det sagt tar vi oss an januari med oförfärat hjärta och gott humör. Ett av de arbeten som då alltid står på agendan är bokslutsarbetet där våra revisorer startade sitt granskningsarbete under vecka 3 och 4 och vi arbetar nu med bokslutskommunikén som publiceras den 19 februari 2021. Innan dess skall årets första styrelsemöte avhållas. Den 19 februari publicerar vi bokslutskommuniké 2020.

Arbetet på kvarter India pågår oförtrutet och inflyttning kommer att ske etappvis mellan oktober-december 2021. Till dags dato är ca 66% av hyreskontrakten påtecknade och fortsatt skrivning pågår. Detta arbete tar under rådande pandemi något längre tid av administrativa skäl då det efter att förfrågningarna sänts ut bör frågestunder och visningar av material och därefter kontraktsskrivningen ske digitalt i största möjliga utsträckning. Vi räknar med att det skall vara avslutat strax före sommaren. På bilden ser ni husets resning och kan skönja kvarterets gestaltning och höjder.

Vårt parkeringshus är nu öppnat och vi bjuder på en tidig morgonbild härifrån.
 
Påbörjat under januari månad är arbete med fler och nya e-handelsboxar för Willys kunder på utsidan kvarteret Radarflyget 1. Försäljning av dagligvaror över nätet som plockas av Willys personal och sedan hämtas av kunden har ökat i stor omfattning under året. Mer bilder kommer när dessa är färdigbyggda. 

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

 

Prenumerera

Dokument & länkar