Månadsrapport juni, 06-2020

Så inleds juni månad och vi tar nu de sista tagen innan också vi med resten av Sommar Sverige stänger ner för (hem)semester. Detta innebär också att månadsbrevet tar semester i juli månad och vi återkommer i slutet på augusti, utvilade och förhoppningsvis mätta på sol. 

Arbetena med kvarter Radarflyget 2 pågår för fullt och vi är nu inne på de sista arbetena innan semester. Indragning av el och fiber pågår och spackling och målning på två plan tillsammans med montering av inredning. Bygghissen är riven och vägen runt fastigheterna Radarflyget 1 och 2 är nu öppnad. Det är alltid kul att blicka tillbaka ett år och se hur långt man kommer på en byggnation och ni ser här bilder dels från juni 2020 och dels juni 2019. 

Arbetena på kvarter India löper enligt följande att i hus E är väggar på plan 2 klara medan plattbärlag för plan tre förbereds, samma gäller för hus D. I hus B och C förbereds för gjutning av plattbärlag på plan 2 medan vi i hus A är på plan 1. Inga markarbeten pågår för närvarande. På arbetsplatsen har vi för närvarande från K21 entreprenad 37 personer i de olika disciplinerna i arbete. 

Markarbetena för vårt parkeringshus på Radarflyget 2 är också väl på väg och ni ser i nedan även där bilder från det pågående arbetet. 

Nyheter från Boverket under juni månad rapporterar att Coronapandemin bromsar byggandet både av hyresrätter och bostadsrätter. Byggtakten kommer att minska med ca 15% nästa år spår Boverket i sin rapport om inte samhällsekonomin vänder uppåt. Tredje kvartalet i år kommer att vara avgörande för utvecklingen. Boverkets senaste beräkning av byggbehovet visar att det måste tillkomma 64 000 nya bostäder årligen från 2018-2027 för att möta befolkningsutvecklingen och att det i StorGöteborg finns ett årligt byggbehov på nära 10 000 bostäder och att antalet färdigställda bostäder i Göteborg 2018-2019 var 7 749 vilket alltså inte täckte bostadsbehovet. Vi kan konstatera att Amhult 2 fortsatt arbetar stadigt och effektivt framåt även i sämre konjunktur och att våra marknadsutsikter ser tillfredsställande ut avseende vårt huvudfokus bostadsproduktion med upplåtelseformen hyresrätt.

Jag, och alla våra medarbetare på Amhult 2 önskar Er alla en trevlig sommar och vi hörs åter i augusti. 

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar